card24

IV.4 Wees trots op je naam!

Je naam heb je van je ouders gekregen. Je ben erdoor verbonden met je familie. Door trots te zijn op je naam, eer je deze band en hiermee de wortels van je bestaan.

Je naam is een belangrijk deel van je, het is je presentatie naar buiten. Het vormt de verbinding met je ouders en je verdere familie. Door trots te zijn op je naam, ben je als het ware trots op je achtergrond. Als je het gevoel hebt dat je voornaam niet bij je past, kun je een andere kiezen. Als je als vrouw trouwt, krijg je er een familie bij, en soms ook een achternaam. Door ook hier trots op te zijn, ben je trots op de keuze die je gemaakt hebt. Als je je familie eert, dan eer je je wortels en zul je steviger in het leven staan. Deze kaart nodigt je uit om trots te zijn op je naam (eventueel nadat je veranderingen hebt aangebracht die voor jou goed voelen). Je naam is het belangrijkste deel van je visitekaartje aan de wereld. Als je trots kunt zijn op je naam en wat deze naam voor jou vertegenwoordigt, dan sta je zelfbewuster in je leven. Dit geeft je bestaan stevigheid.

Affirmatie: Ik ben trots op mijn familie en mijn familie is trots op mij. Ik kan hun steun voelen.

Actietip: Maak een naamgedicht. Schrijf de letters van je naam verticaal aan de linkerzijde van de pagina, zodat iedere letter op een nieuwe regel staat. Vul deze letters aan met losse trefwoorden of korte zinnen die iets over jou zeggen.

Meer lezen over deze kracht?
card32

V.5 Word een bewuste beelddenker.

Gebruik eens de inzichten van een metafoorverhaal.

Mensen zijn van oorsprong beelddenkers. Dit vermogen opent nieuwe deuren en spoort de creativiteit aan tot het vinden van bijzondere oplossingen of briljante ideeën. Het is handig om dit vermogen in te zetten bij het Creatieproces. Een anekdote: volksheld Nasrudin zoekt zijn sleutel onder een lantaarnpaal. Als een vriend hem vraagt of hij zeker weet dat hij zijn sleutel daar is kwijtgeraakt, antwoordt hij: "Oh nee, niet hier, maar hier is licht en daar is het donker". Dit korte verhaal roept meteen een beeld op van de oplossing en is een metafoor dat we vaak de logische, bekende paden bewandelen omdat het bekende eenvoudiger lijkt. Het roept een duidelijk beeld op, dat aanspreekt. Deze kaart nodigt je uit om eens een andere invalshoek te kiezen voor een probleemoplossing. Stel een vraag, gerelateerd aan de hobbels op de weg naar datgene dat je wilt creëren. Pak dan een sprookjesboek, sla het open en lees het sprookje waar het boek openvalt. Wat lees je in dit sprookje dat je kunt gebruiken?

Affirmatie: Ik denk in beelden en krijg iedere dag meer inzichten.

Actietip: Ga als je een vraag of probleem hebt naar de bibliotheek en pak een sprookjesboek. Laat het ergens openvallen. Lees het sprookje dat het toeval je heeft gegeven. Welk antwoord of advies kun je uit dit sprookjesverhaal halen, dat aansluit bij je vraag?

Meer lezen over deze kracht?
card18

III.5 Laat nu los wat je belemmert bij het creëren van je doel.

Iets loslaten wat je lang gekoesterd hebt, lijkt soms heel ingewikkeld. Toch is loslaten niet meer dan stoppen met vasthouden.

Als je regelmatig je gedachten en overtuigingen onderzoekt, zul je steeds meer van je ondermijnende gedachtepatronen ontdekken. Deze hebben een belemmerende energetische vibratie voor wat je wilt creëren. Het is dus handiger de overtuiging los te laten en te vervangen door een overtuiging die meer ondersteunend is. Dit lijkt soms lastig, omdat een mens makkelijk terugvalt op patronen. Bovendien heb je veel 'bewijzen' verzamelt over de waarheid ervan. Toch is loslaten niet meer dan stoppen met vasthouden. Vasthouden betekent in dit verband dat je automatisch op het bekende patroon terugvalt. Zodra je dit merkt, maak je jezelf erop attent dat dit oud gedrag is, en je verlegt je aandacht rustig, maar resoluut naar een meer positief gedrags- of denkpatroon. Vertrouw erop dat dit nieuwe patroon ook een automatisme zal worden als je er vaak voor kiest! Deze kaart vraag je: Wat zou jij willen loslaten dat je creatie belemmert? Ben je bereid je belemmering los te laten? Hoe ga je dit doen?

Affirmatie: Ik laat nu los wat mij belemmert mijn doel te bereiken.

Actietip: Neem een balpen in je hand en bekijk met welke spieren je deze pen vasthoudt. Er zijn veel spieren aan het werk! Laat de pen nu los. Alle spieren stoppen hun werk. Zo eenvoudig is loslaten! Geloof dat het zo eenvoudig is.

Meer lezen over deze kracht?
card5

I.6. Vanuit je Bron is elke werkelijkheid mogelijk.

De werkelijkheid bestaat uit verschillende vormen naast elkaar. Wanneer je vanuit je Bron kijkt, kun je beide naast elkaar zien of ervaren. Je Bron is als het ware het nulpunt van waaruit je iedere vorm kunt kiezen die je werkelijkheid wilt laten worden.

Met je ratio schep je allerlei kaders die je voor waar houdt. Ze worden bevestigd door ervaringen en bewijzen die je om je dagelijks ziet. De werkelijkheid die je op deze manier schept, lijkt heel waar. Toch is het niet meer dan een aspect van de werkelijkheid en er zijn andere variaties mogelijk. Als je meer contact krijgt met je Bron, krijg je meer contact met de wereld met parallelle werkelijkheden en kun je de verschillende vormen van de werkelijkheid naast elkaar zien. Je kunt dan kiezen welke werkelijkheid je wilt geloven en waar je prioriteit aan geeft. Deze kaart adviseert je om vaker vanuit je Bron je werkelijkheid te bekijken en minimaal drie andere mogelijke versies van de werkelijkheid te zien. Vraag je af welke versie ondersteunend is voor wat je wilt bereiken.

Affirmatie: Ik kan elke werkelijkheid creëren die ik wil.

Actietip: Kies een stelling, bijvoorbeeld: "Roken is slecht voor de gezondheid" en zeg nu het tegenovergestelde: "Roken is goed voor de gezondheid". Noem voor beide stellingen drie bewijzen.

Meer lezen over deze kracht?
card2

I. 3 Je hart vormt de ingang tot je Bronkracht.

Je bent in essentie pure potentie. De kracht van IK BEN is grenzeloos groot. Hoe meer je hierin gaat geloven en bewijzen gaat zien dat het echt waar is, hoe krachtiger je zult worden. Bedenk dat je hart de ingang is tot je ziel. De wijsheid van je hart is vele malen groter dan de wijsheid van je ratio.

De Kracht van je Bron is een enorme creëerkracht. De Kracht is gelijk aan de oneindige kracht die het universum heeft geschapen. We maken maar voor een heel klein deel gebruik van deze Bron, maar hij zit in je, het is jouw persoonlijke kracht. Deze kaart nodigt je uit om dit te realiseren. Als je in je Bronkracht gelooft, dan ontstaat er ruimte voor een volgende stap. Je kunt dan gaan werken aan het vrijmaken van deze Kracht. Beperk hem niet langer door te geloven dat je afhankelijk bent van omstandigheden buiten je. Ga na met welke obstakels je de Kracht van je Bron blokkeert. Je hart is de poort naar je eigen kracht. Je hart heeft een eigen wijsheid. Door veel met je hart te praten en te luisteren naar de wijze antwoorden, kun je veel leren over de weg naar geluk en welzijn.

Affirmatie: Mijn hart is de ingang tot mijn Bron. De scheppende Kracht van mijn Bron is gigantisch groot.

Actietip: Pak een vel papier en twee pennen van verschillende kleur en schrijf een dialoog met je hart. Vraag wat je wilt, en laat je hart met een andere kleur pen antwoorden. Je zult verbaasd zijn over de eenvoud en wijsheid van de antwoorden. Volg deze week alle adviezen van je hart op en ervaar het resultaat.

Meer lezen over deze kracht?
card8

II.2 De Kracht van een positieve Intentie is gigantisch groot

Wil je iets bereiken, dan is het belangrijk dat je daadwerkelijk de intentie 'neerzet' dat je je doel belangrijk genoeg vindt om te bereiken.

Door de intentie neer te zetten dat je een bepaald resultaat wilt bereiken, maak je een stevige energie vrij. Het is gekoppeld aan de verwachting dat je het zult bereiken. De Intentie zorgt er ook voor dat je doet wat je moet doen om je doel te bereiken. Misschien hoort er ook bij dat je iets laat of loslaat. Met je einddoel helder voor ogen en met de Kracht van je Intentie ontstaat de verwachting dat je je einddoel echt bereikt. Deze kaart vraagt je te checken hoeveel commitment je hebt voor je doel. Wat valt er voor jou nog te doen? Of is er wellicht iets waar je nu eindelijk eens mee gaat stoppen? Hoe stevig zijn de afspraken met jezelf? Kom uit de mist en maak heldere actieplannen voor het door jou gewenste doel!

Affirmatie: De Kracht van mijn Intentie is grenzeloos groot.

Actietip: Visualiseer iedere dag wat je wilt bereiken en maak het beeld helder en concreet.

Meer lezen over deze kracht?
card28

V.1 Je fantasie is een doorkijkje naar een mogelijke toekomst.

Door je iets voor te stellen open je je voor de optie dat het werkelijkheid wordt.

Deze kaart nodigt je uit om je voor te stellen dat wat je wilt creëren, al werkelijkheid is. Kijk hoe het eruit ziet: wie is erbij betrokken, wat hoor je, wat zeg je, wat is er veranderd? Let vooral op wat je zelf anders doet! Dit zou wel eens een sleutel kunnen bevatten. Door je iets voor te stellen, zet je als het ware een mogelijke toekomst neer. Je gelooft dat het mogelijk is en ziet hoe het eruit ziet. Energetisch is er geen verschil tussen 'doen alsof' en de werkelijkheid. Door je tot in alle details in te leven in een gewenste toekomst, kun je ten eerste alvast voelen hoe de energie is en ten tweede wat je anders doet. Dit zijn beide cruciale informatiebronnen. Neem iets van de energie van het toekomstbeeld mee naar het nu, en kopieer je andere gedrag in het heden. Hiermee vergroot je de kans dat je doel werkelijkheid wordt. Je loopt dan alvast het pad naar jouw creatiedoel in de toekomst.

Affirmatie: Mijn fantasie wijst mij de weg.

Actietip: Maak een tekening van je gewenste toekomst. Hang hem op en kijk er regelmatig naar.

Meer lezen over deze kracht?
card31

V.4 Een beeld zegt meer dan 1000 wijze woorden.

Een beeld heeft de kracht om het interne vermogen op creatieve wijze aan te zwengelen. Mensen zijn van nature beelddenkers.

Neem je bovenstaande tekst letterlijk, dan 'vertelt een beeld meer dan 1000 woorden' Een beeld triggert ook iets in je rechter (creatieve) hersenhelft. Omdat we veel vaker onze linker hersenhelft, de kant van het logische denken, gebruiken, is het goed je creatieve hersenactiviteiten regelmatig te stimuleren. Beelden hebben deze kracht. Als je bijvoorbeeld een affirmatie vergezeld laat gaan van een symboolbeeld, en dit beeld af en toe bekijkt, zal je sneller in je affirmatie gaan geloven. Het effect ervan zal toenemen. Het kan ook nuttig zijn een symbool te tekenen voor datgene wat je wilt creëren. Door er regelmatig aandacht aan te geven, komen processen op gang die je met je ratio niet had kunnen bedenken. Deze kaart geeft je het advies je creatieve hersenhelft aan het werk te zetten en beelden te gebruiken als ondersteuning van wat je wilt bereiken. Je kunt een tekening of collage maken, een symbool kiezen, of een mooie kaart op je bureau neerzetten. Je kunt ook met klei werken en een vorm maken die je aanspreekt. Laat je inspireren! Beter nog: inspireer jezelf!

Affirmatie: Ik luister naar de beelden die ik zie.

Actietip: Kies nu een symbool voor wat je wilt creëren en teken het.

Meer lezen over deze kracht?
card14

III.1 Alles wat je gelooft dat waar is, zul je weerspiegeld zien in je leven.

Als je meer succes wilt in je leven, dan is het aan jou om de kwaliteit van je gedachten te verhogen. De kwaliteit van je leven zal dan vanzelf volgen en je zult versteld staan van de positieve veranderingen.

Wist je dat het merendeel van de gedachten van de mens negatief is? Je begrijpt waarschijnlijk dat de creatiekracht die van negatieve gedachten uitgaat, minimaal is. Neem je nu voor om bij iedere negatieve gedachte die je denkt, jezelf te stoppen en liefdevol een andere gedachte te denken waar meer creatiekracht van uitgaat. Denk je eens in hoe je leven eruit zou zien, als gedachten als "Nee, dat kan toch niet, daar ben ik niet goed genoeg in", "Dat gaat niet lukken", "Daar heb ik immers geen geld voor", "Niet de juiste opleiding voor" niet zouden bestaan in je hoofd. Deze kaart adviseert je nu om hier aandacht aan te besteden, zodat het succes in je leven kan toenemen. Let de komende periode eens op alle gedachten die in je hoofd langskomen, en noteer een aantal die opvallen. Vraag je af of deze overtuigingen ook absoluut waar zijn. Schrijf er een gedachte naast over het zelfde onderwerp, die ook waar zou kunnen zijn en waar meer werving van uit gaat.

Affirmatie: Ik geloof dat wat ik wil, mogelijk is.

Actietip: Schilder nu in felle kleuren (met woorden of verf) het succes dat binnen je bereik komt als jij succesgedachten gaat denken.

Meer lezen over deze kracht?
card46

VII.5 Neem verantwoording voor hoe je je voelt.

Je goed voelen is een voorwaarde om toegang te hebben tot de Kracht van je Bron. Als je deze Kracht beschikbaar wilt hebben, is het aan jezelf om je gevoel zo goed mogelijk te maken. Het is tijd voor emotiemanagement.

In het boek 'Vraag en het wordt gegeven' van Esther Hicks over de Wet van Aantrekking, is een emotionele geleideschaal opgenomen. Deze geleideschaal geeft de mate van toegang tot je bronenergie aan. Onderaan staat angst/verdriet/wanhoop en bovenaan vreugde/liefde/waardering. Een vaardige schepper houdt hier rekening mee en checkt regelmatig hoe hij of zij zich voelt. Naarmate je je EQ (emotionele intelligentie) ontwikkelt, ben in staat je gevoel naar een hoger niveau te brengen. Je hebt dan meer toegang tot je Bronkracht en je zult je creatiedoel eerder bereiken. Deze kaart nodigt je uit om regelmatig contact te leggen met je eigen gevoel en de verschillende nuances van je gevoel te (ver)kennen. Het is heel zinvol om manieren te leren om woede, angst en verdriet te voelen, te accepteren en daarna los te laten. Als je last hebt van oude onverwerkte emoties op dit gebied, dan kun je ook werken aan persoonlijke ontwikkeling.

Affirmatie: Ik voel me goed.

Actietip: Stel je een cirkel op de grond voor. Neem een positieve herinnering in gedachten en stap met deze herinnering in deze cirkel. Zie de situatie weer helemaal voor je: wie waren erbij, hoe zag de omgeving eruit, hoe rook het er, wat hoorde je, wat voelde je, wat werd er gezegd. Als je regelmatig op deze plek gaat staan met een positieve herinnering, dan 'stapel' je positieve gevoelens op. Je 'positieve cirkel' versterkt zo je goede gevoel!

Meer lezen over deze kracht?
card23

IV.3 Stel jezelf reële doelen en zorg dat je ze haalt.

Door jezelf doelen te stellen en ze ook te halen, zul je een tevreden gevoel over jezelf krijgen. Dit vergroot je zelfvertrouwen. Mensen met veel zelfvertrouwen staan positief in hun leven en zullen positieve dingen aantrekken.

Soms stellen we onszelf doelen die we naar achteren schuiven. Ze zijn nog wel ergens aanwezig, maar hebben geen prioriteit op onze actielijst. Als je jezelf kleine doelen stelt, subdoelen op de weg naar grotere doelen, en je zorgt dat je ze haalt, dan ga je je beter voelen over jezelf. Zit je lekkerder in je vel, dan is het ook makkelijker om klussen af te maken. Als je je bijvoorbeeld voorneemt om eindelijk je kamer eens van ander behangetje te voorzien, dan kun je het pad ernaartoe effenen via een aantal subdoelen: behang uitzoeken, behang kopen, zorgen dat ladders, behangtafel en lijm aanwezig zijn, datum plannen, iemand om hulp vragen, kamer leegruimen, het oude behang afstomen, enzovoort. Plan je je subdoelen ook qua tijd in en vink je ze af, dan is de grotere klus 'ineens' ook af! Deze kaart vraagt je om iets dat je je al langere tijd voorneemt ook daadwerkelijk af te maken. Kijk naar de redenen waarom je je doel al zo lang uitstelt. Wellicht helpt het je om het in kleine stukken te verdelen, of is het handig iemand om hulp te vragen.

Affirmatie: Ik ben trots op mezelf!

Actietip: Maak een plan van een groter project met kleine, haalbare doelen. Zet er data bij. Plan de eerste stap concreet in.

Meer lezen over deze kracht?
card13

II.7 Geloof helemaal, voor 100%, zonder enige twijfel, dat je doel haalbaar is.

Het is belangrijk dat je het geloof in het bereiken van je doel stevig is. Als je het niet kunt geloven, kun je beter een eenvoudiger doel kiezen dat je wel kunt geloven.

Het is van essentieel belang dat je alle innerlijke bezwaren de ruimte geeft, die hardop verkondigen dat het allemaal niet meevalt, dat de markt tegenzit, dat je niet de juiste opleiding, kwalificaties of leeftijd hebt, enzovoort. Je geeft ze de ruimte en parkeert ze. Je hoofdaandacht gaat dan uit naar wat je wilt bereiken. Hiervoor zet je de Kracht in van je Bron (je weet wel, die grenzeloze potentie), je rolt er de rode loper voor uit, doet wat je te doen staat, en gelooft daarna rotsvast dat je het zult bereiken. Het is belangrijk om je geloof in het bereiken van je doel te versterken. Laat op dit gebied geen nuance toe, laat het ongeloof van anderen niet binnenkomen. Geloof dat je doel haalbaar is en dat je het gaat bereiken! Het advies van deze kaart aan jou is: Maak nog meer ruimte voor het feit dat je doel haalbaar is, dat het bereikt kan worden door jou. Geloof in je doel en in het feit dat jij het kunt halen!

Affirmatie: Mijn geloof in het bereiken van mijn doel groeit iedere dag!

Actietip: Maak een pakkende affirmatiezin die je geloof in het behalen van je doel bevestigt.

Meer lezen over deze kracht?
card33

V.6 Bereid je voor op een wonder.

Een wonder is een magische gebeurtenis waarvan we (nog) niet weten welke logica en regels eraan ten grondslag liggen.

Een kind heeft geen moeite om wonderen voor mogelijk te houden. Het kind is immers omringd door van alles wat wonderlijk is, en nog niet behept met kennis. Wist je bijvoorbeeld dat een hommel volgens de wetten van de aerodynamica niet kan vliegen? Laat je nu inspireren door de gedachte dat alles mogelijk is... Doe je ogen dicht en zie datgene wat je wilt creëren voor je, het is gelukt! Het wonder is geschied. Je weet niet hoe het tot stand is gekomen, het lijkt geheel buiten je om te zijn gebeurd. Jouw enige aandeel was dat je geloofde dat het wonder mogelijk was. Stap in dit toekomstbeeld alsof het een film is met jou in de hoofdrol en geniet van alles om je heen! Neem de houding aan van je rol, doe de dingen die erbij horen. Bekijk geïnteresseerd wie er nog meer meespelen in deze film en welke interactie er tussen jou en de andere spelers is. Luister, ruik en voel hoe het is. Als je het allemaal goed ervaren hebt, bepaal dan welke kennis, inzichten, tips en adviezen voor jezelf je mee kunt nemen uit de film van dit wonder. Deze kaart zegt dat dit wonder zonder problemen werkelijkheid kan worden. De vraag aan jou is: ben je bereid dit te geloven?

Affirmatie: Iedere dag zie ik wonderen op mijn pad.

Actietip: Sluit je ogen. Het is én jaar verder in de tijd. Er is een wonder gebeurd: alles wat je wilde bereiken heb je bereikt. Geniet van het resultaat en kijk goed om je heen. Kijk terug naar het pad dat je een jaar lang gelopen hebt: wat is er allemaal gebeurd om dit mogelijk te maken? Kies welk inzicht, tip of advies je van deze fantasie kunt meenemen om in het nu een volgende stap te zetten.

Meer lezen over deze kracht?
card39

VI. 5 Het is nu de tijd om te kiezen voor een andere creatie.

Je wilt iets creëren maar het lijkt alsof iedere inspanning een ongewenst resultaat heeft. Dit kan betekenen dat een nieuwe keuze nodig is.

Er zijn situaties waarin alles lijkt te mislukken. Je hebt een nieuw product bedacht en hebt dit aan verschillende geïnteresseerde organisaties aangeboden. Niemand wil je product verkopen. Je hebt de sociale media ingezet, je hebt artikelen geschreven, je hebt allerlei mensen uit je netwerk benaderd, maar helaas... het resultaat is 0.0 Het voelt als een totale mislukking en je wanhoopt aan het succes van je product. Wat is er toch aan de hand? Het kan zijn dat het niet de juiste persoon of organisatie benaderd hebt, of het is niet het juiste moment voor een dergelijk product, of het ontwerp is nog niet helemaal goed uitgewerkt. Het kan zijn dat het Universum je een duwtje geeft in een andere richting. Als dit bij jou het geval is, zegt de kaart dat het goed is om te evalueren wat er tot nu toe allemaal gebeurd is (of niet gebeurd is). Vraag je af of het wellicht niet de juiste tijd is voor jouw creatie. Of is het beter om een andere vorm te kiezen? Neem je keuze voor deze creatie eens goed onder de loep en bekijk je oorspronkelijke motivatie kritisch. Geef jezelf toestemming om, waar nodig en waar dit goed aanvoelt, een keuze te maken voor een andere creatie of een andere vorm.

Affirmatie: Ik geniet ervan om de regisseur van mijn leven te zijn!

Actietip: Praat met iemand die je vertrouwt over de tegenslag bij je huidige creatie en brainstorm over je keuze voor een ander creatiedoel.

Meer lezen over deze kracht?
card48

VII.7 Als je het niet meer weet, vraag dan om hulp.

Soms is de hulp van een professional onontbeerlijk!

Je hoeft niet altijd al het werk zelf te doen! Sommige klussen kun je beter aan een professional overlaten. Denk voor het maken van een website eens aan een websitebouwer of een tekstschrijver. Wil je een andere baan? Dan kan een loopbaancoach je helpen een goede brief te schrijven en je CV te updaten. Kom je in een situatie terecht waarbij je het even niet meer weet, denk dan ook eens aan een deskundige! Heb je deze kaart getrokken, ga dan eens bij jezelf na voor welk aspect van de actie je wellicht (beter) een professional zou kunnen inschakelen. Het kan je leven een stuk prettiger maken en de realisatie van je creatie ineens dichterbij brengen!

Affirmatie: Ik ben omringd door mensen die me graag helpen.

Actietip: Vraag nu een deskundige om een offerte!

Meer lezen over deze kracht?
card26

IV.6 Waardeer alle mensen die je hebben geholpen op je pad tot nu toe.

Het is belangrijk om de mensen die je tot nu toe een ondersteunende rol hebben gespeeld in je leven, te waarderen en te bedanken. Door dit te erkennen zeg je ook iets over het feit dat jij ondersteuning waard bent.

Gedurende je leven zijn er mensen in je leven geweest, die je hebben geholpen op cruciale momenten. Sommige hebben een bepaald talent in je gezien of je ogen geopend voor de schoonheid van kunst of muziek. Andere staken een hand toe op het moment dat je het gevoel had dat de hele wereld tegen je was. Bepaalde familieleden waren er gewoon voor je. Het is belangrijk deze mensen te waarderen en de hulp die je ontvangen hebt te erkennen. Soms zijn ze maar even in ons leven en verdwijnen dan weer. Anderen zijn er altijd al geweest en zijn zo 'gewoon' geworden dat je ze als het ware vergeet. Neem regelmatig de tijd om deze mensen én voor én te bedanken. Dat kan mondeling, met een kaartje of cadeautje, of in een brief. Vertel ze wat ze betekend hebben in jouw leven. Deze kaart adviseert je op dit moment in je leven stil te staan bij het feit, dat in je verleden veel mensen iets voor je gedaan hebben of betekend hebben. Realiseer je dat jij deze mensen hebt aangetrokken, dat je dit waard was. Sta ook stil bij jouw aandeel in de gebeurtenis. Erken en waardeer ook de interactie tussen deze mensen en jezelf.

Affirmatie: Ik stuur en ontvang liefde naar en van alle mensen op mijn levenspad.

Actietip: Schrijf een brief aan én van de mensen die belangrijk voor je is geweest in je leven en bedank hem of haar voor de rol die hij of zij hierin gespeeld heeft.

Meer lezen over deze kracht?
card0

I.1 De scheppende kracht van de ziel in de mens is grenzeloos groot.

Door je op allerlei manieren op de kracht van je ziel, je Bron, te concentreren, wordt je verbinding met deze grenzeloze kracht sterker. Realiseer je dat de power van je Bron alles kan bewerkstelligen in jouw leven. Besteed tijd en aandacht aan deze belangrijke verbinding.

Je Bron van Kracht zit in jezelf, het is het deel van jou dat tijdloos is. Het was er voordat je geboren bent en het zal er nog zijn na je dood. In je Bron zit al je wijsheid. Het is een persoonlijke kracht die tegelijkertijd universeel is. Via je Bron (oftewel je ziel) ben je verbonden met alles wat leeft. De kracht van je ziel is grenzeloos groot. Vandaag word je uitgenodigd om je meer te verbinden met je zielskracht. Je maakt deze kracht beschikbaar door hem beter te kennen en alle obstakels tussen deze kracht en jezelf te verwijderen. Het helpt om je goed over jezelf en je leven te voelen en gedachten te denken die ondersteunend zijn voor het bevorderen van je verbinding met je persoonlijke kracht.

Affirmatie: Al mijn creëerkracht zit in mijn ziel. Deze Kracht is grenzeloos groot.

Actietip: Maak een tekening van je Bron, je ziel. Het maakt niet uit of je goed kunt tekenen! Stel je een vorm voor en een kleur, en zet het op papier. Mediteer op deze tekening en stel je voor dat je je steeds meer verbindt met dit beeld. Voel het, hoor het, ervaar het. Besteed er regelmatig 10 minuten aan en je verbinding zal sterker worden.

Meer lezen over deze kracht?
card16

III.3 De waarheid omvat meer aspecten dan jouw persoonlijke waarheid.

Mensen hebben nogal eens de neiging om dat wat ze voor waar houden, als DE waarheid te zien. Het is goed je te realiseren dat de waarheid meer facetten heeft dan wat jij voor waar houdt.

Ieder mens vormt een kader waar zijn of haar gedachten en 'waarheden' in passen. Het geeft een bepaald gevoel van zekerheid: "zo zit het in elkaar", en het lijkt alsof je van daaruit wat meer controle hebt over je leven. Goed beschouwd is de waarheid breder en omvat het meer facetten dan jouw persoonlijke waarheid. Soms zijn die facetten geheel tegenstrijdig. Verkeert Nederland in een crisis of gaat het goed met Nederland? Voor beide 'waarheden' is veel te zeggen. Ze zijn beide goed te verdedigen, afhankelijk van het standpunt dat je inneemt. Deze kaart wijst je erop dat wat je zelf voor waar houdt, de neiging heeft waar te worden in je leven. Je zult er veel bewijzen voor zien. Om die reden is het nuttig om je eigen persoonlijke waarheden te onderzoeken, vooral in het gebied dat leidt naar het doel dat je wilt bereiken. Als je eigen waarheid een blokkade vormt op de weg naar je doel, dan wordt het tijd om je af te vragen: "Weet ik zeker dat het waar is? Is er nog iets anders waar, dat beter past bij mijn doel?".

Affirmatie: Ik ben waardevol en verdien succes en welzijn.

Actietip: Noem nu iets dat jij voor waar houdt en dat een belemmering vormt op het pad naar je doel. Beschrijf wat volgens jou het effect ervan is.

Meer lezen over deze kracht?
card9

II.3. Houd je doel op je netvlies en het zal dichterbij komen.

Als je iets op je netvlies hebt, heb je een beeld gevormd van je doel. Een beeld zegt meer dan duizend woorden!

Wanneer je ergens een beeld van hebt, krijgt het letterlijk vorm. Je kunt ernaar 'kijken'. Het heeft kleuren en vormen. Als je erin stapt kun je voelen hoe het er is en wat het je oplevert. Je kunt ook luisteren wat er te horen en te zeggen is. Omdat het een beeld is dat je met je fantasie hebt gevormd, kun je er ook aspecten van veranderen. Deze kaart adviseert je om van het gewenste doel een heel precies beeld te maken, helemaal zoals jij het hebben wilt. Je kunt er in gedachten een mooie heldere kleurenfoto van maken en je kunt er een lijstje omheen doen dat de foto nog meer verfraait. Door 'het beeld op je netvlies' te houden, kun je er regelmatig naar kijken en ervan genieten. De energie van de creatie kan dan bij je komen. Deze energie zal je creatie, of iets beters, vanzelf aantrekken als een magneet.

Affirmatie: Ik zie nu mijn creatie voor me.

Actietip: Kijk regelmatig met je 'binnenogen' naar het beeld dat je op je netvlies hebt.

Meer lezen over deze kracht?
card30

V.3 I Stel je open om hulp te ontvangen.

Stel je open voor de hulp van aardse en hemelse helpers! Je hoeft niet alles zelf te doen. Bedenk dat mensen van nature graag een ander van dienst zijn. Het enige wat je hoeft doen is je open te stellen voor deze hulp en erom te durven vragen.

Het is goed om je te realiseren dat er veel hulp aanwezig is. Deze vorm van ondersteuning is er vorm van aardse helpers: goede vrienden, familie, buren, professionals. Je bent omringd door mensen met kennis en vaardigheden. Vaak vinden ze het prettig om jou daarmee te helpen. Je moet er dan wel om vragen! Soms zijn we hiervoor te trots of vinden we dat we iets terug moeten doen. Als je deze kaart nu trekt, vraag je dan eens af of dit op jou van toepassing is. Waar zit je mee? Welk soort hulp heb je nu nodig? Wie zou je om deze hulp kunnen vragen? Behalve aardse helpers zijn er ook helpers in het universum: gidsen, engelen, overleden dierbaren, God, Christus of Maria. Vertrouw erop dat deze hemelse helpers grenzeloos krachtig zijn. Weet dat zij jou graag willen helpen! Maar ook hier geldt dat je er wel om moet vragen. Wie van de hemelse helpers spreekt jou aan en in wie heb je vertrouwen? Durf je te vragen om wat je nodig hebt? Je kunt dit doen in de vorm van bidden, mediteren, of je vraag opschrijven. Vertrouw erop dat direct hulp gestuurd wordt. Door je creativiteit op deze manier te gebruiken en te fantaseren wat er zou kunnen gebeuren als je om hulp vraagt, neemt de kans op succes enorm toe.

Affirmatie: Ik vraag en ontvang hulp van aardse en hemelse helpers.

Actietip: Schrijf nu op wie je op welke wijze om hulp wilt vragen en doe het!

Meer lezen over deze kracht?
card35

VI. 1 Zorg dat je inzicht krijgt in je eigen aandeel van je huidige tegenslag.

Het Creatieproces gaat uit van het principe dat gelijke energieën elkaar aantrekken. Als je tegenslag ervaart is het dus zinvol om te bepalen welke energie je hebt uitgestuurd. Een goede vraag is dan ook "Wat stuur ik uit dat dit het antwoord is?"

Zit er iets tegen, dan bevat dat veel informatie over je eigen aandeel in de tegenslag en over wat er nodig is om de wind mee te krijgen. Eén van de grondslagen van het creatieproces is dat een bepaalde energie een gebeurtenis aantrekt met dezelfde energie. Als je op vakantie gaat en je denkt dat het weer wel eens tegen zou kunnen zitten, dan is de kans groot dat je ergens neerstrijkt met slecht weer. Je bent niet de veroorzaker van het slechte weer, maar je hebt gekozen voor een vakantiedoel dat overeenkomt met jouw 'weersverwachting'. Deze kaart adviseert je om stil te staan bij wat er tegenzit bij het manifesteren van je creatiedoel. Probeer bewust te worden van jouw aandeel in deze tegenslag. Niet omdat je iets fout doet, maar om inzicht te krijgen, zodat je een andere koers kunt varen.

Affirmatie: Ik stem me nu af op de grenzeloze wijsheid van mijn intuïtie.

Actietip: Welk advies zou je iemand geven die een dergelijke tegenslag ervaart? Volg dit advies zelf op.

Meer lezen over deze kracht?
card6

I.7. Hoe beter je je voelt, hoe meer je toegang hebt tot je Bron.

Je gevoel heeft een sterke vibratie. Voel je je goed en zit je lekker in je vel, dan is je vibratie meer in overeenstemming met de vibratie van je Bron. Dit vergroot de potentie van de Kracht van je Bron.

Het hele creatieproces houdt in dat gelijke energieën elkaar aantrekken. Daarom is het belangrijk om je regelmatig af te vragen "Wat stuur ik uit dat dit het antwoord is", met name als er iets in je leven gebeurt wat je als onprettig ervaart. De energie van je Bron heeft een groot potentieel. De toegang tot dit potentieel wordt makkelijker als je je goed voelt. Dit betekent dat het goed is om contact te hebben met je gevoel en dus te weten hoe je je voelt. Constateer je bijvoorbeeld dat je depressief bent, dan weet je dat je persoonlijke Bronkracht maar matig beschikbaar is. Je kunt dan door middel van bijvoorbeeld Mindfulness-oefeningen bekijken of je voor een gevoel kunt kiezen dat beter is voor je (zoals tevreden zijn over jezelf en je inzet). Het gevoel dat het beste samenvalt met je Bron is Liefde. Deze kaart geeft je de tip om regelmatig verantwoording te nemen voor wat je voelt.

Affirmatie: Ik realiseer me nu dat ik verantwoordelijk ben voor mijn gevoelens.

Actietip: Kies een herinnering met een heel fijn gevoel. Sluit je ogen en haal die herinnering weer helemaal terug. Gebruik al je zintuigen. Constateer wat dit met je gevoel heeft gedaan.

Meer lezen over deze kracht?
card44

VII.3 Je weet wat je te doen staat. Doe het nu!

Soms is het de hoogste tijd om actie te nemen. Er mag dan onder geen beding uitgesteld worden!

Motiveer jezelf om de actie te nemen die volgens jou nodig is om je doel te halen. Ben je zoals de meesten van ons, dan kunnen voorgenomen actiestappen nogal eens zakken op de lijst van dingen die gedaan moeten worden. Als je echt wil creëren wat je ter harte gaat, neem dan NU actie! Maak van je creatiedoel een prioriteit en bedenk dat dit betekent dat je er tijd aan besteedt. Deze kaart nodigt je uit om naar je uitstelgedrag te kijken. Vraag je af of je echt je doel wilt bereiken. Ben je ook bereid om te doen wat nodig is? Doe het dan NU.

Affirmatie: Ik zet nu al mijn kwaliteiten en vaardigheden in.

Actietip: Doe vandaag én klein ding van je actielijstje dat je dichter bij je doel brengt.

Meer lezen over deze kracht?
card43

VII.2 Stel haalbare doelen en schrijf ze op. Lees ze iedere dag opnieuw en neem waar nodig actie.

Wist je dat opgeschreven doelen 30% meer kans maken om gehaald te worden?

Als je weet wat je wilt en wat je moet doen om je creatiedoel te halen, is het zaak om je doelen en actiestappen concreet en helder op te schrijven. Lees ze iedere dag en bekijk welke actie die dag genomen moet worden. Je herinnert jezelf op die manier aan wat er nu gedaan moet worden. Heb je het gevoel dat je actiestappen te groot zijn, dan kun je ze opdelen in kleinere, makkelijker haalbare stappen. Ben je iemand die graag uitstelt of soms vergeet wat je te doen staat? Dan adviseert deze kaart je om een geschreven actielijst te maken met deadlines, en deze lijst goed bij te houden. Streep door wat je gedaan hebt en bepaal per dag wat je nog moet doen. Op deze manier houd je jezelf bij de les, en is je actielijst je geweten en je geheugen. Vertrouw erop dat met iedere actie je doel dichterbij komt.

Affirmatie: Iedere stap brengt me dichter bij mijn doel.

Actietip: Bekijk een filmpje van Anthony Robbins of Les Brown op YouTube en laat je inspireren!

Meer lezen over deze kracht?
card7

II.1 Leg nu de rode loper uit voor wat je wilt.

De rode loper uitleggen voor iets, betekent dat je het verwelkomt. Je verwacht dat het eraan komt en je bent er klaar voor! Dat is een krachtige energie.

Als ergens een rode loper wordt uitgelegd voor een feestelijk gebeuren, verwachten de organisatoren dat er mensen zullen komen die dit evenement zullen bijwonen. Ze zorgen ervoor dat alles in gereedheid wordt gebracht. Er is publiciteit rondom het evenement, er zijn journalisten en alle gasten zijn piekfijn aangekleed. De rode loper geeft een extra feestelijk tintje. Deze kaart nodigt je uit zelf de rode loper uit te leggen voor iets dat je wilt bereiken in je leven. Je spreekt als het ware de verwachting uit dat het gaat gebeuren. Je kunt bijvoorbeeld een rode weg als rode loper tekenen. Je bepaalt ook wanneer je 'aankomt', je doel bereikt, je maakt een persbericht, schrijft uitnodigingen voor gasten en de pers. Je kunt ook in gedachten een feestelijk gebeuren zien of een presentatie, en alvast genieten van dit feit. Je hebt dan als het ware in de energie van de gewenste gebeurtenis om je heen. Je weet dat het een feest waard is, waar mensen naar toe komen.

Affirmatie: Ik ben 'in blijde verwachting' van wat ik wil creëren Maak je affirmatie nog krachtiger door 'van wat ik wil creëren' te vervangen door een concreet doel.

Actietip: Maak een tekening van wat je wilt bereiken. Maak het precies zoals jij het wilt (figuratief of abstract), en teken er een rode loper bij.

Meer lezen over deze kracht?
card21

IV.1 Stort regelmatig op je eigenwaarde-rekening.

Je zelfbeeld is afhankelijk van alles wat jij van jezelf vindt, positief en negatief. Iedere keer dat je positief over je zelf denkt, jezelf een complimentje geeft, voeg je iets toe aan je 'eigenwaarde-rekening'.

Iedere keer dat je iets van jezelf afkeurt, of negatief over jezelf praat, daalt de waarde van je eigenwaarde-rekening en daalt je saldo. Stort je regelmatig, dan groeit het bedrag. 'Stortingen doen' houdt in dat je je kwaliteiten kent en erkent, dat je jezelf waardeert om je inzet om te leren en jezelf te ontwikkelen. Kijk eens terug naar alle successen en je leven en erken je eigen aandeel hierin. Positief naar jezelf kijken in plaats van jezelf te veroordelen, maakt je rijker. Deze kaart vertelt je over het belang van een hoog saldo op je eigenwaarde-rekening. Hoe beter je je over jezelf voelt en denk en dit ook bevestigt, hoe meer deze kracht voor je werkt en hoe vaardiger je zult zijn in het creëren van datgene wat je wilt.

Affirmatie: Wat ben ik toch knap!

Actietip: Houd een kasboek bij van je eigenwaarde-rekening. Iedere keer dat je iets positiefs over jezelf zegt of denkt, noteer je dit in je kasboek aan de creditzijde en bepaal je hoeveel euro het waard is. Aan debetzijde noteer je alle oordelen en kritiek op jezelf en ken je ook daaraan een waarde toe. Maak wekelijks het saldo op!

Meer lezen over deze kracht?
card17

III.4 Realiseer je dat jouw keuzes gevolgen hebben voor het bereiken van je doel.

Je kunt ervoor kiezen iets al dan niet te geloven. Naarmate je dat meer realiseert, krijg je meer macht over je leven.

Er liggen keuzes ten grondslag aan alles wat je gelooft dat waar is. Het kan zijn dat je je dat niet realiseert. Met name allerlei overtuigingen en patronen die in je jeugd ontstaan zijn, lijken een logica te hebben waar keuze geen rol bij speelde. Naarmate je meer gaat zien dat je ergens voor gekozen hebt, kom je uit de rol van iemand die 'iets is overkomen'. De keuze die je ooit maakte was de beste onder de omstandigheden, gewoon omdat je niet beter wist! Accepteer je dat je kiest voor wat je gelooft dat waar is, dan kun je nu nieuwe keuzes maken als je dat wilt. Omdat je nu wél beter weet. Stel je voor dat én van je ouders jong gestorven is. Dan kan je denken: "Iedereen laat mij in de steek". Vervolgens word je ontslagen en word je partner verliefd op iemand anders. Voila, een gedachtepatroon is ontstaan, doordat jij zelf de ervaringen aan elkaar koppelt. Deze kaart nodigt je uit een aantal keuzes uit het verleden aan een onderzoek te onderwerpen. Daardoor kun je kiezen welke overtuigingen je mee wilt nemen naar de toekomst en welke aan een herziening toe zijn.

Affirmatie: Mijn keuzes leiden naar mijn doel.

Actietip: Benoem én overtuiging uit het verleden die je nu wilt herzien.

Meer lezen over deze kracht?
card22

IV.2 Durf complimenten met heel je hart te ontvangen!

Als je veel complimenten uitdeelt, wil dit zeggen dat je aandacht en je ogen positief gericht zijn. Leer daarnaast complimenten te ontvangen. Leer jezelf aan hartelijk te danken voor een compliment dat iemand je geeft, en in jezelf het compliment te bevestigen.

Geef anderen regelmatig gemeende complimenten voor iets dat je waardeert. Je zult merken dat als je dit vaker doet, je steeds meer mensen zult tegenkomen die graag iets voor je doen. Het oude spreekwoord "Wie goed doet, goed ontmoet" zul je gaan ervaren! Een compliment ontvangen is eveneens een kunst. Het wordt nogal eens klein gemaakt door een antwoord als "Dat truitje heb ik al heel lang geleden gekocht" op het compliment "Wat staat dat truitje je leuk". Soms denken we als iemand zegt "Dat heb je goed gedaan": "Zoveel werk was het niet". Deze kaart nodigt je uit de komende tijd alle complimenten die je ontvangt met heel je hart te ontvangen. Dit doe je door de woorden van de ander 'in te ademen' en er even van te genieten. Daarna zeg je dan stralend "Dank je wel, ik vind het zelf ook een leuk truitje" of "Fijn dat de klus zo goed uitgepakt is, ik vond het leuk om te doen".

Affirmatie: Zeg iedere keer als je iets gedaan hebt: "Dat heb ik weer goed gedaan!"

Actietip: Start een complimenten-dagboek: geef jezelf aan het eind van de dag drie complimenten: én over je uiterlijk, én over iets dat je gedaan hebt, en én over iets dat je vandaag geleerd hebt. Begin nu!

Meer lezen over deze kracht?
card20

III.7 Ondersteunende positieve gedachten brengen je doel dichterbij.

Met affirmatie en ondersteunende gedachten steun je jezelf in het creatieproces.

Je zult versteld staan van het effect van positieve bevestigende zinnen en ondersteunende gedachten. Hoe meer je gaat geloven dat ze waar zijn, hoe dichter je bij je doel komt. Zeg ze regelmatig hardop, schrijf ze op een mooi vel papier, versier ze met tekeningen en stickers en lees ze regelmatig over. Door herhaling worden ze steeds sterker en krachtiger. Je hele uitstraling kan erdoor veranderen, waardoor je magnetisch wordt voor wat je wilt creëren, en je doel moeiteloos dichterbij komt. Je wordt aan-trekkelijk voor je creatie. Het is belangrijk dat een ondersteunende gedachte goed voelt. Heb je het gevoel dat de gedachte een te grote stap vormt, maak de stap dan kleiner. Als je bijvoorbeeld geldproblemen hebt, en je wilt meer geld in je leven, dan kan de zin "Ik ben het nu waard 1 miljoen op mijn rekening te hebben" een soort ongeloof in je wakker maken. Je kunt dan de stap wat kleiner maken door de gedachte: "Ik geloof iedere dag meer dat ik het waard ben om voldoende geld te hebben". Deze kaart nodigt je uit je ondersteunende affirmatie zo te vormen, dat de zin een goed gevoel bij je oproept. Bedenk dat een goed gevoel meer creatiekracht bevat dan een gevoel van bijvoorbeeld ongeloof of schaamte.

Affirmatie: Ik geloof rotsvast dat mijn doel werkelijkheid wordt.

Actietip: Zeg gedurende 28 dagen iedere ochtend een krachtige affirmatie tegen jezelf in de spiegel. Maak de affirmatie precies zo, dat je hij een goed gevoel teweeg brengt.

Meer lezen over deze kracht?
card12

II.6 Vertrouw op het universum om de details te regelen op je weg naar succes.

Als je iets wilt, en je hebt zelf niet de middelen om het te bereiken, zit je vaak vast in je gedachtepatronen. Bedenk dan dat het universum oneindig meer opties heeft om je doel te bereiken dan jij je kunt voorstellen!!

Wees duidelijk in wat je wilt. Zie het helder voor je. Geloof dat je het zult bereiken. Soms is het goed om het 'hoe' over te laten aan hogere machten met ruimere middelen en netwerken. Je eigen ratio ziet vaak maar beperkte mogelijkheden, en dan weet je niet hoe je doel ooit werkelijkheid zou kunnen worden (je wilt bijvoorbeeld graag een nieuwe auto, maar je hebt geen geld). Vertrouw dan op het feit, dat er vele manieren zijn om dit doel te bereiken, en dat jij ze niet allemaal hoeft te kennen. Zeg bij jezelf "het universum regelt het voor mij". Vraag er ook daadwerkelijk om. Achteraf zul je verbaasd staan over de manier waarop het uiteindelijk allemaal in orde kwam. Dat had je zelf niet kunnen bedenken! Deze kaart suggereert dat soms voldoende is om alleen het gewenste doel te kennen en de details van de weg ernaartoe aan een hogere macht over te laten.

Affirmatie: Ik ontvang nu steun en praktische hulp van het universum.

Actietip: Bedenk eens 10 manieren hoe iemand een auto zou kunnen krijgen zonder zelf geld te hebben.

Meer lezen over deze kracht?
card27

IV.7 Kijk vanaf nu met milde ogen naar jezelf.

Het is belangrijk een houding van mildheid naar jezelf te ontwikkelen.

In onze jeugd hebben onze opvoeders, leraren, religieuze voorgangers en andere professionals ons vaak gewezen op wat niet goed was. Vier fouten gemaakt? Dan krijg je een 6. Er lag nogal eens de nadruk op we niet goed deden. Later hebben de meeste van ons deze stemmen geïnternaliseerd en zijn ze onze innerlijke criticus geworden, die ons soms meedogenloos opjaagt. Sta op dit moment eens stil bij de andere kant. Neem je voor om met milde ogen naar jezelf te kijken, ontwikkel zelfcompassie. Word een goede vriend(in) van jezelf en leer fouten te zien als leermomenten. Zeg vaak: "Weer wat geleerd" met opgewekte stem! Bedenk dat er zijn geen volmaakte mensen zijn. Hoe meer je leert, hoe wijzer je wordt! Deze kaart geeft je de tip vanaf nu wat zachter te zijn voor jezelf. Luister wat minder naar je kritische innerlijke stem. Leer 'fouten' te benoemen als 'leermomenten'. Beschouw jezelf als een leerling van de Levensschool!

Affirmatie: Mijn ogen kijken liefdevol naar mezelf en anderen.

Actietip: Schrijf jezelf een brief vanuit het perspectief van een goede vriend(in) en geef jezelf warme, opbeurende adviezen. Of geef jezelf feedback over een situatie die niet goed liep en waar je nog steeds over nadenkt.

Meer lezen over deze kracht?
card42

VII.1 Verander nu een gewoonte die je belemmert.

Als het hele creatieproces niet zo goed loopt, is het goed te bepalen of je een gewoonte hebt die je belemmert om je doel te bereiken.

Ieder mens is verschillend. Sommige mensen zijn positief ingesteld, hebben een grenzeloos vertrouwen in de mensheid en verwachten dat het goede hun kant op komt. Er zijn ook mensen die veel beren op de weg zien, of denken dat het wel weer een slechte zomer zal worden. Sommige mensen vergelijken zichzelf altijd met anderen (wat dan negatief uitpakt voor henzelf). Of ze denken dat ze eerst een bepaalde opleiding moeten volgen, of 10 kilo afvallen, voordat ze 'geschikt' zijn. Het zal duidelijk zijn dat die negatieve gewoontes belemmerend werken bij het creatieproces. Deze kaart adviseert je stil te staan bij je verschillende gewoonten. Sommige zullen ondersteunend zijn voor wat je wilt bereiken, andere neutraal, maar je hebt ongetwijfeld ook gewoonten die belemmerend werken. Welke van deze laatste categorie ga je veranderen? Kijk de komende periode zonder oordeel onder welke omstandigheden je deze gewoonte toepast. Zo krijg je meer inzicht in je patroon. Maak wekelijks aantekeningen. (Her)lees aan het eind van de periode wat je geschreven hebt. Hoe ga je de verandering aanpakken? Welke valkuilen zie je hierbij? Welke vriend/vriendin of coach vraag je mee te kijken om je inzichten te verdiepen of stappen te nemen?

Affirmatie: Ik verwacht dat veel goeds mijn kant op komt.

Actietip: Maak een afspraak met jezelf over het hierboven beschreven proces. Vraag een goede bekende of je hem of haar wekelijks mag vertellen hoe het gaat.

Meer lezen over deze kracht?
card47

VII.6 Maak je actie stappen concreet, specifiek met een tijdsbepaling.

Als je de actiestappen helder en precies omschrijft, wordt duidelijker wat je te doen staat.

Doelstellingen worden nogal eens vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen of goede voornemens. Het SMART-principe, dat wordt gebruikt in management, betekent dat actiestappen Specifiek zijn, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Deze elementen halen je uit de vaagheid en dwingen je om je actie helder en precies te omschrijven. Neem nu even de tijd om een lijstje te maken van de actiestappen die op dit moment nodig zijn om je creatiedoel te bereiken. Je actiestappen kunnen betrekking hebben op concrete zaken als een website maken, of nieuwe visitekaartjes bestellen. Bedenk dat je ook emotionele of spirituele actiestappen volgens het SMART-principe kunt beschrijven. Je kunt je bijvoorbeeld voornemen om gedurende 6 weken iedere dag 5 maal contact te maken met je gevoel. Of je kunt op werkdagen dagelijks 5 minuten aandacht geven aan je intuïtie en innerlijke gids. Evalueer na 4 weken hoe dit systeem je bevalt.

Affirmatie: Ik ben moedig en formuleer mijn doelen helder en concreet.

Actietip: Maak een SMART-actieplan!

Meer lezen over deze kracht?
card38

VI. 4 Het is nu tijd om je krachten te bundelen en te hergroeperen.

Bij stagnatie en tegenslag is het zinvol om pas op de plaats te maken en even afstand te nemen. Soms kun je vast komen te zitten als het tegenzit en in een neerwaartse spiraal van teleurstelling en wanhoop terecht komen.

Er zijn van die momenten in het creatieproces, dat je constateert dat je hard hebt gewerkt. Vol vertrouwen nam je je stappen en je was ervan overtuigd dat er succes zou volgen. En dan ineens zit het tegen en lijkt het allemaal niet te lukken. Je kunt dan aan jezelf gaan twijfelen en zelfs het bijltje erbij neer willen gooien. In dat geval is het zaak je los te maken van de energie van de tegenslag, wat afstand te nemen zodat je opnieuw in je kracht kunt komen. Weet dat 'je goed voelen' een voorwaarde is om de Kracht van je Bron weer beschikbaar te krijgen. Deze kaart vraagt je waar jij stagnatie ervaart en adviseert je om je van deze energie los te maken en een stap terug te doen. In de ruimte die dan ontstaat, kun je bepalen hoe je je krachten kunt stimuleren en vergroten. Daarna bepaal je wat je te doen staat.

Affirmatie: Ik geniet van deze rustperiode.

Actietip: Trek een kaart van én van de andere series en laat de tekst hiervan tot je doordringen. Volg de actietip van deze kaart op.

Meer lezen over deze kracht?
card40

VI. 6 Bij tegenslag is het goed te bepalen wat je bereid bent te doen en te laten.

Tegenslag is een goed moment om de koers bij te stellen en te bepalen wat je zou moeten doen of laten als antwoord op de tegenslag.

Tegenslag is vaak een signaal dat je iets moet doen of iets op een andere manier moet aanpakken. In plaats van teleurgesteld te zijn dat dit jou overkomt, is het handiger om een analyse te maken van de tegenslag. Je kunt dan bepalen welke actie je kunt nemen. Het kan ook zijn dat je juist ergens mee moet stoppen of andere mensen moet raadplegen of inschakelen. Of misschien is er innerlijk werk te doen. Je krijgt van deze kaart de raad om een analyse van de tegenslag te maken en te bepalen wat er nodig is om een wending te bewerkstelligen. Vraag je af over welke vaardigheden en middelen je beschikt om dit voor elkaar te krijgen. Wat ben je bereid in te zetten? Is het nodig een professional in te schakelen? Neem de tijd om een goed plan te maken en dit waar nodig met een deskundige te bespreken. Het is nu tijd voor efficiënte actie!

Affirmatie: Ik maak een succes van mijn leven.

Actietip: Zoek een professional op en vraag deze om advies.

Meer lezen over deze kracht?
card4

I.5. Je bent in staat succes en welzijn aan te trekken door bewust te werken met de Kracht van je Bron.

Je innerlijke kracht is zonder grenzen. Als je deze kracht inzet voor wat je wilt bereiken, kun je je doel realiseren.

De Kracht van je Bron is grenzeloos. Je kunt er van alles mee creëren. Als je dit doet vanuit je onderbewuste, kan het zijn dat je zaken creëert waar je niet blij mee bent. Naarmate je je bewuster wordt van je kracht, en van wat je wilt, kun je je kracht bewuster inzetten voor de dingen die je wilt bereiken. Stel, je bent ondernemer, maar niet erg succesvol in het zakendoen. Je onderbewuste kan bijvoorbeeld bedacht hebben dat je het beter niet te druk kunt krijgen, omdat dat niet goed is voor je gezondheid. Kom je tot dit inzicht, dan kun je manieren bedenken om voor je gezondheid te zorgen, en op bewuste wijze aan de slag gaan om klanten en omzet aan te trekken. Deze Bronkaart zegt dat het tijd is voor inzicht in je belemmerende overtuigingen. Daarnaast is het aan de orde om helder te zijn over het doel wat je wilt bereiken. De combinatie van bewustwording wat je wilt, en inzicht in je eigen kracht, vormt een ijzersterkte formule om je doel te bereiken. Als je wilt, kun je ook een kaart trekken uit de serie De Kracht van Overtuigingen.

Affirmatie: Ik ben in staat succes en welzijn aan te trekken.

Actietip: Bedenk (en schrijf) het script van een film met jezelf in de hoofdrol. Je presteert dingen waarover je tot nu toe alleen maar kon dromen. De film is een enorm succes.

Meer lezen over deze kracht?
card45

VII.4 Luister iedere dag naar je hart en naar de stem van je intuïtie.

Actie kan ook een zachte kwaliteit hebben en dan voelt het niet alsof je iets doet. Bijvoorbeeld geduld oefenen of acceptatie.

Het is belangrijk om regelmatig je aandacht te richten op je hart en je intuïtie en te luisteren wat ze je te zeggen hebben. Omdat je hart toegang heeft tot veel meer informatie dan je hersens, kun je op die manier veel tijd besparen. Raadt je hart je bijvoorbeeld aan om vandaag de krant te kopen en hem op je gemak te lezen, dan kan het wel eens zijn dat je iets leest over iemand die jou kan helpen dichter bij je doel te komen. Je bent dan ineens een stuk opgeschoten. Als je deze kaart hebt getrokken, is het advies om even te stoppen met doen, en stil te staan bij de stem van je hart. Wat zegt je innerlijke stem je? Wat vertelt je intuïtie? Volg de adviezen op. Maak er een goede gewoonte van dit regelmatig te doen. Je zult versteld staan van de goede tips en adviezen en het effect ervan.

Affirmatie: Mijn intuïtie is mijn beste raadgever.

Actietip: Koop een mooi schrift, teken er een hart op, en schrijf de tips en adviezen van je hart op. Noteer in een andere kleur de resultaten van de adviezen die je hebt opgevolgd.

Meer lezen over deze kracht?
card36

VI. 2 Bij tegenwind moet je je zeilen bijstellen.

Als een zeiler een bepaalde koers uitzet en de wind is pal tegen, zal hij een zigzaggende koers uitzetten en op die manier gebruik maken van de wind. Hij zal zijn reisdoel bereiken door op de wind te letten en het roer en de zeilen te bedienen.

Een zeiler kan bij iedere wind zijn doel bereiken. Alleen als het windstil wordt, zal hij een tijdje dobberen. Deze zeilmetafoor leert je dat het bereiken van je doel afhankelijk is van je kennis van het zeilen, en van het uitzetten van de juiste koers. Bij tegenwind kun je in dit verhaal je zeildoel alleen bereiken door regelmatig overstag te gaan. Je reis zal langer duren, maar als je goed let op de zeilen en de wind (de wind blaast niet altijd uit dezelfde hoek), zul je je reisdoel bereiken. Deze kaart vertelt je dat je bij tegenslag moet bepalen waar je 'overstag' gaat. Wanneer geef je toe? Waar versnel je en waar vertraag je? Waar moet je op letten? Zit je wel aan het roer? Welke investeringen moet je doen? Kortom: op welk gebied is bijstelling nodig?

Affirmatie: Ik maak gebruik van de wind en bereik mijn doel.

Actietip: Teken een zeilschip met een reisdoel en een zigzagkoers. Zet bij iedere wending een woord dat bij je opkomt. Schrijf daarna een kort verhaal waarin alle deze woorden een plek krijgen.

Meer lezen over deze kracht?
card19

III.6 Geluksvogels geloven in geluk. Besluit nu bij deze club te horen!

Mensen die geluk hebben, geloven dat geluk hun kant op komt. Ze zien kansen en maken er gebruik van. Ze luisteren naar hun intuïtie en reageren op signalen van hun innerlijk.

Als je wilt dat geluk jouw kant op komt, is het handig om een geluksvogel te worden. Geluksvogels verwachten voordeeltjes, letten goed op waar kansen liggen, en ze staan alert in het leven. Ze zullen bijvoorbeeld eerder een bankbiljet op de grond zien liggen. Als je deze kaart nu getrokken hebt, kijk de komende tijd dan goed om je heen, laat je blik alert zijn. Het kan zijn dat zich kansen voordoen die de moeite waard zijn om je erin te verdiepen. Luister veel naar je intuïtie, die de Stem van je Innerlijk Weten vertegenwoordigt. Vertrouw op de ideeën die je op deze manier krijgt, ze zijn de moeite waard!

Affirmatie: Ik ben een Geluksvogel!

Actietip: Zeg iedere dag tegen jezelf in de spiegel: "Ik ben een geluksvogel!". Geloof dat het iedere dag meer waar wordt.

Meer lezen over deze kracht?
card29

V.2 Je werkelijkheid heeft grenzen, je verbeelding is grenzeloos.

Omdat je gedachten over wat werkelijk en mogelijk is, soms beperkt zijn, kun je vast komen te zitten. Je verbeelding kan hier ruimte in scheppen.

Als je iets wilt manifesteren, komen er nogal eens fases waarin je gaat twijfelen of je doel wel gerealiseerd kan worden. Je botst dan tegen de grenzen aan van je kaders van werkelijkheid en mogelijkheden. Het advies aan jou is om dan je verbeelding te gaan gebruiken. Gesteld dat het wel mogelijk is, en je zou gewoon doorgaan met denken en plannen, wat zou je dan doen? Fantaseer erop los! Een voorbeeld: je hebt een boek geschreven, maar tot nu toe wil geen enkele uitgever het publiceren. In je fantasie zie je dan dat jouw boek in de etalage ligt van een boekenwinkel, het is uitgegeven! Er verschijnen recensies in de grote dagbladen, je wordt uitgenodigd om het land door te gaan en lezingen te geven over jouw bijzondere boek. Je voelt je geweldig! Ineens bedenk je dat je er ook voor kunt kiezen om het in eigen beheer uit te geven. Je hebt een deur geopend en gaat dit uitzoeken, je boek komt er! Deze kaart vraagt je waar jij nu vast zit. Bedenk dat er altijd een uitweg bestaat. Fantaseer een oplossing en ga door!

Affirmatie: In mijn fantasie is alles mogelijk!

Actietip: Neem een groot vel, zet in het midden wat je wilt manifesteren. Bedenk allerlei facetten en laat je fantasie de vrije loop, gebruik kleuren en tekeningen. Laat je verrassen door wat er ontstaat.

Meer lezen over deze kracht?
card15

III.2 Geld zal je leven binnenstromen als je het uitnodigt.

Geld is niet goed of slecht. Het stroomt naar de persoon toe die het uitnodigt omdat hij/zij ervan houdt en er een goed gevoel over heeft.

De waarde van geld is afhankelijk van de waarde die jij het toekent en wat je ermee doet. Als je iets van € 100,- koopt waar je vreselijk blij mee bent, dan heeft dat biljet van € 100,- voor jou heel veel waarde. Toch hangen we vaak veel meer betekenissen aan geld: status, succes, waardevol zijn, enzovoort. Een interessante definitie van financiële onafhankelijkheid is: voldoende geld bezitten om te doen wat je belangrijk vindt, en niets tegen je zin te hoeven doen om geld te verdienen. Deze kaart nodigt je nu uit om te geloven dat je het waard bent om voldoende geld je leven in te laten stromen voor jouw doelen. Onderzoek je overtuigingen op het gebied van geld en stel ze waar nodig bij. Geld stinkt niet. Je hoeft je niet te schamen als je veel geld verdient. Het is niet waar dat als je eenmaal voor een dubbeltje geboren bent, je nooit een kwartje wordt. Ben je nu bereid van geld te houden en te geloven dat je het waard bent om er veel van te hebben?

Affirmatie: Ik houd van geld en geld houdt van mij.

Actietip: Doe wat munten in je (jas)zak en rammel er regelmatig mee. Zeg iedere keer: "Wat ben ik toch rijk" als je met je betaalkaart betaalt of pint.

Meer lezen over deze kracht?
card1

I.2 Jij bent de scheppende kracht van alles wat in je dagelijkse werkelijkheid aanwezig is.

Laat deze waarheid steeds meer tot je doordringen: jij bent de Bron van waaruit je je leven vormgeeft. Stop dus met het zoeken naar krachten buiten je. Alles wat je nodig hebt is in jezelf aanwezig.

Van jongs af aan wordt je geleerd dat anderen het beter weten: de dokter zorgt voor je gezondheid, je vader en moeder weten wat goed voor je is, de leraren op school zeggen welke kennis belangrijk is, vertegenwoordigers van religies vertellen je hoe de spirituele wereld in elkaar zit en politici zeggen hoe het op macroniveau geregeld moet worden. Door deze invloeden voor waar aan te nemen, maak je jezelf en je invloed op je leven steeds kleiner. Pak de macht over je leven nu terug door uit te spreken "Ik ben de Bron van de creatie die ik als mijn werkelijkheid ervaar". Kijk mild naar je eerdere extern gerichte aandacht en neem je voor een ander pad te kiezen of een andere weg in te slaan en volledige verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf, je wijsheid en de vorm die je leven op dit moment heeft.

Affirmatie: Ik ben de bron van de creatie die ik als mijn werkelijkheid ervaar.

Actietip: Schrijf een kort verhaal waarin iets geweldigs wordt gecreëerd (bijvoorbeeld wereldvrede). Laat jouw Bron de beslissende factor zijn die dit werkelijk maakt. Gebruik je fantasie! In fantasie is alles mogelijk (net als met jouw Bron!).

Meer lezen over deze kracht?
card11

II.5 Doe vandaag alsof je creatie al werkelijkheid is.

'Doen alsof' je iets kunt of iets bereikt hebt, heeft dezelfde energetische uitstraling als het uiteindelijk te bereiken doel.

Wil je meer geld? Zorg dan dat je in iedere zak van je kleding wat losse munten hebt. Wil je meer klanten? Maak 5 klantmappen aan met I, II, III, IV en V erop, in het vertrouwen dat ze zich zullen vullen. Wil je een boek schrijven? Verzin een mooie titel, maak een leuke omslag op de computer en zet het op je bureau neer. Dat boek gaat er komen! Wil je succesvol worden als zelfstandige of wil je een bijzondere baan? Laat alvast visitekaartjes maken en zorg dat ze er leuk uit zien. Wil je een paar spannende afspraken? Zet alvast kruizen in je agenda als geblokkeerde ruimte voor deze afspraken. In groepen doe ik vaak de volgende oefening. Ga rechtop staan, zwaai je rechterarm naar achteren en kijk je hand na. Doe dit drie keer. Onthoud tot waar je gekomen bent. Sluit dan je ogen en in gedachten (je doet het niet echt), herhaal je de beweging, maar nu stel je je voor dat je 10% verder komt. Doe dit totaal drie keer, in totaal is het je gelukt je arm nu 30% verder naar achteren te zwaaien. Doe dan je ogen open en doe het nu echt nog een keer echt. Constateer of je verder bent gekomen of niet. Bij praktisch iedereen is dit het geval. Hiermee bewijs je jezelf dat 'doen alsof' werkt, zelfs bij je lichaam. Het is boeiend te bedenken hoe je je lichamelijke welzijn op deze manier kunt beïnvloeden. Deze kaart nodigt je uit een actie te bedenken voor datgene wat jij wilt creëren. Gebruik je fantasie en neem je voor de actie echt uit te voeren.

Affirmatie: Vandaag doe ik alles wat bij mijn creatie past.

Actietip: Doe de oefening met de arm en ervaar hoe het voor jou werkt.

Meer lezen over deze kracht?
card10

II.4 Zet nu helder en concreet neer wat je wilt bereiken.

Creaties die concreet en specifiek zijn, hebben meer kans om gemanifesteerd te worden dan minder duidelijke creaties.

Als datgene wat je wilt manifesteren vaag is (zoals 'ik wil meer harmonie' of 'ik wil lekker in mijn vel zitten'), dan manifesteer je mogelijk iets anders dan wat je voor ogen had. Gesteld: je wilt meer harmonie in je leven. Dan kan het zijn dat het universum het enorm laat stormen. Bij storm kun je nl. goed oefenen in het bewaren en hervinden van je evenwicht. Wees dus helder en specifiek in wat je wilt: dat zet een duidelijke energie neer. Je weet dan ook beter wanneer je doel bereikt is. De details van hoe het bereikt wordt, mag je aan het universum overlaten! Deze kaart vraagt je te checken hoe specifiek, meetbaar, concreet en in de tijd gepland datgene is wat jij wilt bereiken.

Affirmatie: Ik ben nu helder en concreet over wat ik wil creëren.

Actietip: Het je je doel al gevisualiseerd? Bekijk dan nu of je het duidelijker, concreter en specifieker kunt maken.

Meer lezen over deze kracht?
card37

VI. 3 Bij tegenslag is het advies jezelf af te vragen wat je ervan kunt leren.

Als je last hebt van tegenslag is het goed te bepalen wat je ervan kunt leren, zodat je je koers optimaal kunt bijstellen.

Bij tegenslag en crisis is er meestal ook iets te leren. Dit is niet altijd makkelijk. Het kan heel deprimerend zijn als je nieuwe poging om klanten aan te trekken, of een partner te vinden, weer mislukt. Het is zinvol bij iedere poging te kijken wat er voor jou te leren valt. Welk punt kun je verbeteren? Maak het niet te groot, maar verbeter én punt. Als je klanten wilt aantrekken, zou je eens kunnen kijken naar je productomschrijving, hoe je die aantrekkelijker zou kunnen maken. Zoek je een nieuwe partner, dan kun je wellicht een andere foto bij je profiel zetten, of je inschrijven bij een andere datingsite. Wist je dat Edison, aan wie de uitvinding van de gloeilamp wordt toegeschreven, tientallen pogingen deed een lamp te laten branden? Iedere keer was er geen licht. Toen het eindelijk gelukt was, zei Edison dat hij 95 manieren wist hoe een gloeilamp geen licht gaf. Iedere keer had hij iets verbeterd. Deze kaart spoort je aan bij tegenslag of stagnatie op dit moment te bepalen wat je ervan kunt leren en hoe je dit inzicht concreet kunt toepassen.

Affirmatie: Ik leer veel in deze periode en word iedere dag wijzer.

Actietip: Kijk eens terug naar iets wat je na verschillende pogingen lukte. Wat was jouw aandeel hierin? Welke kwaliteiten heb je ingezet? Welke daarvan kun je gebruiken om je huidige tegenslag aan te pakken?

Meer lezen over deze kracht?
card3

I.4 De potentie van je scheppingskracht is grenzeloos groot.

De gedachte dat de creërende potentie van je Bron zonder grenzen is, is behoorlijk groot. Laat deze gedachte iedere dag meer tot je doordringen en verzamel bewijzen dat het waar is.

Je creëerkracht is grenzeloos en is gelijk aan de kracht die het universum heeft geschapen. Niemand van ons is met deze gedachte groot gebracht. Kleine kinderen geloven nog dat alles mogelijk is, maar horen te vaak "dat kan echt niet". Gaandeweg gaan we ook geloven dat onze kracht beperkt is. En als je dit gelooft, dan ga je ook bewijzen zien van deze beperking. Deze beperkende gedachte heeft een gedachtepatroon gevormd en deze heeft als het ware een pad ingesleten. Het resultaat is dat we maar een klein deel van onze kracht gebruiken. Het is nog niet zo makkelijk om een nieuw pad te kiezen en hierop te blijven lopen. Deze kaart nodigt je daartoe nadrukkelijk uit. Zeg daarom regelmatig, als een soort mantra: "Mijn potentie om te creëren is grenzeloos groot". Laat deze gedachte en alles waar deze voor staat, steeds meer tot je doordringen. Het helpt als je vaker bewust actie verbindt aan deze gedachte en vaker bewijzen ziet van het feit dat het echt klopt en werkt!

Affirmatie: Mijn potentie om te creëren is grenzeloos groot.

Actietip: Lees een biografie van iemand die iets geweldigs heeft gepresteerd. Ontdek waar in de levensloop van die persoon de potentiekracht vooral werd ingezet.

Meer lezen over deze kracht?
card25

IV.5 Gebruik 'succestaal' om jezelf en je leven te beschrijven.

Succestaal is een taal waarmee je het succes van je leven benoemt in een iets steviger bewoording dan normaal.

Wij Nederlanders zijn een wat bescheiden volk en succestaal zullen wij niet zo snel gebruiken. We vinden het al gauw overdreven. Amerikanen hebben hier minder problemen mee. Door succestaal te gebruiken bevestig je jezelf als iemand die succes heeft (wat jij als succes definieert bepaal je vanzelfsprekend zelf!). Breng je succes eens wat vaker tot expressie door erover te vertellen. Bedenk dat succes niet persé iets groots hoeft te zijn. Vertel bijvoorbeeld dat je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, of dat het boek dat je aan het schrijven bent bijna af is en dat je in gesprek bent met een uitgever. Succestaal is vooral belangrijk in je innerlijke dialoog. Je innerlijke dialoog bestaat uit alle dingen die je tegen jezelf zegt, over jezelf, je prestaties, je leven, je verleden en je toekomst. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze dialoog bij 80% van de mensheid voor het grootste gedeelte negatief van aard is. Deze kaart vraagt je om er een gewoonte van te maken regelmatig bewust een succeszin te denken, zodat je het percentage positieve dialoog wat opkrikt. Als iets gelukt is, zeg dan hardop tegen jezelf "Wat ben ik toch knap. Wat heb ik dit goed aangepakt!".

Affirmatie: Mijn leven zit vol successen.

Actietip: Beschrijf op een A4 je leven in termen van succes. Versier het met stickers, glitterlijm, tekeningen en maak de lay-out prachtig! Kijk er met blijde ogen naar, dit is jouw leven!

Meer lezen over deze kracht?
card41

VI. 7 Advies nu is om je creatie over te geven aan een hogere macht.

Als je het gevoel hebt dat alles rondom je creatie in de knoop zit en je geen uitweg meer ziet, dan kan het een goed idee zijn om de oplossing over te geven aan een hogere macht.

Soms is het gevoel van tegenslag en stagnatie zo zwaar, dat je niet meer weet hoe je verder moet gaan. Je ziet geen oplossing en weet het even niet meer. In zo'n geval kan een actie van jezelf (te) geforceerd zijn en de problemen nog groter maken. Je hebt nu eenmaal een goed gevoel nodig om vanuit kracht een creatieve uitweg te vinden. In zo'n geval kan overgave aan een hogere macht met een wijzere intelligentie, een goede keus zijn. Zit het jou op dit moment flink tegen, dan adviseert deze kaart je je probleem in de handen te leggen van een gids, een hogere meester, het Universum, God of je hogere zelf. Kies een energetische vorm die passend voelt. Vraag deze universele helper om de knopen rondom je creatie te ontwarren. Als je een concrete vraag hebt, kun je deze stellen (wil je bijvoorbeeld je huis verkopen, dan kan een goede vraag zijn: "Ik vraag u deze maand een koper te sturen die snel kan beslissen en voldoende geld heeft"). Open je om deze hulp te ontvangen en vertrouw erop dat het voor je geregeld wordt. Laat het dan los en ga iets doen wat je leuk vindt.

Affirmatie: Wie vraagt zal gegeven worden.

Actietip: Bid tot de hogere macht die jij vertrouwt en vraag om hulp.

Meer lezen over deze kracht?
card34

V.7 Denk vandaag creatieve en innovatieve gedachten.

Vaak volgt ons denken de bekende kaders die we zelf voor waar houden. Door creatief te denken kunnen andere paden zichtbaar worden die tot andere einddoelen leiden.

Creatief denken houdt in dat je volgens andere lijnen denkt. Als je iets nieuws in je leven wilt manifesteren, kan het nuttig zijn om op nieuwe manieren te denken. Bedenk dat er altijd andere manieren en oplossingen bestaan, ook als je ze zelf even niet bij kunt. De meeste obstructies bestaan uit feiten die niet meer dan beperkende meningen zijn. Gebruik je associatieve vermogen en laat het ene idee je tot het volgende inspireren. Mindmapping kan hierbij behulpzaam zijn. Een andere bruikbare techniek is een grote woordenlijst opzoeken of maken van willekeurige woorden zonder verband met elkaar. Kies drie woorden uit de lijst die je aanspreken en schrijf hier een kort verhaal over met als titel 'Nieuw idee' of 'Oplossing voor probleem X'. Je kunt ook de vraag opschrijven waarvoor je ideeën wilt krijgen. Sla de krant op, en leg bij elk bericht het verband tussen je vraag en de inhoud van het bericht, de sfeer, het thema of een detail. Misschien krijg je al ideeën. Deze kaart nodigt je in ieder geval uit het hele denkproces rondom wat je wilt creëren, creatief en innovatief aan te pakken.

Affirmatie: Vandaag ga en denk ik verder buiten de kaders en bekende paden.

Actietip: Formuleer iets waar je meer helderheid over wilt hebben. Schrijf er een verhaal over met een held en monsters die de bedreigingen voorstellen. Beschrijf hoe jij als held de monsters verslaat en welke kwaliteiten je gebruikt. Analyseer welke inzichten je uit dit verhaal kunt gebruiken.

Meer lezen over deze kracht?
Wil je meer informatie over het spel, of wil je Het CreatieSpel bestellen, klik dan hier.

I De betekenis van de Kracht van de Bron

Het uitgangspunt van dit CreatieSpel is dat het onzichtbare het zichtbare regelt. Dit onzichtbare deel van je dat de zichtbare zaken in je leven 'regelt', wordt ook wel omschreven als je ziel. Je ziel is datgene dat eeuwig is, wat overblijft als je leven eindigt. Je bent immers meer dan je gedachten, gevoelens en je lichaam. De Bron in dit kaartspel is dat 'meerdere', je ziel. In deze Bron zit een grote scheppende kracht verborgen. Hier staat bewust 'verborgen' omdat je je vaak niet bewust bent van de omvang van deze kracht. Via je ziel ben je verbonden met alle andere zielen op aarde en op deze manier heb je toegang tot veel meer informatie dan datgene wat je weet met je verstand. De Kracht van je Bron is waarnemend en scheppend van aard en je kunt deze kracht heel goed gebruiken als er iets is dat je wilt creëren in je leven. De relatie tussen je persoonlijkheid en deze zielsenergie is van groot belang bij het creëren. Hoe beter de samenwerking tussen je zielsenergie en je dagelijkse energie, hoe meer je creaties werkelijkheid zullen worden. Meer contact met je zielsenergie krijg je bijvoorbeeld door meditatie, stilte, in contact met de natuur, of door te luisteren naar je innerlijke wijsheid. Omdat je hart de ingang tot je Bron vormt, is een goede communicatie met de wijsheid van je hart aan te raden!

II De betekenis van de Kracht van Intentie

Het creatieproces houdt in dat je doelbewust probeert een gewenste verandering te bewerkstelligen. Intentie is een doelgericht voornemen tot het uitvoeren van een daad die tot die verandering zal leiden. Een wens focust meer op het resultaat. Een intentie daarentegen is een krachtig voornemen om een bepaald resultaat te bereiken. De Kracht van Intentie betekent dat je met al je zintuigen ervaart hoe die verandering is. Hoe iets dat je jezelf in de toekomst gunt, eruit zal zien, hoe het zal voelen, en ruiken. De hele ervaring wordt als het ware uit de toekomst geplukt en in het nu-moment ervaren. Het neerzetten van een intentie wordt veel toegepast in de topsport, omdat bewezen is dat het een zeer positief effect heeft op de uitslag van een wedstrijd. Ook in complementaire gezondheidszorg zijn veel onderzoeken gedaan naar de positieve invloed van de geest op het lichaam. Een aantal aspecten vergroten de Kracht van Intentie, zoals de mate waarin je als persoon zelf gelooft in je eigen vermogen om dingen tot stand te brengen. Ook het bewust gebruik maken van intentie, met een specifiek concreet omschreven doel, vergroot de kracht ervan. Visualisaties, waarin het gewenste doel ontspannen maar met een alert bewustzijn wordt ervaren, bieden een krachtige toegevoegde waarde.

III De betekenis van de Kracht van Overtuigingen

De Kracht van Overtuigingen zit in alles wat je voor waar houdt. Je hele bouwwerk van normen, waarden, gedachtes en patronen. Dit bouwwerk vorm je in de loop van je leven. Het fundament ervan wordt gevormd in het gezin van herkomst, waar je ouders of verzorgers hun normen en waarden doorgaven aan jou als kind. Daarna is er de invloed van leraren, vrienden en vriendinnen, religie, het land waar in je leeft en de cultuur aldaar. Kortom, het kader in je hoofd is het gevolg van nogal wat invloeden uit het verleden. Van veel van die invloeden ben je je niet bewust. Is alles wat je voor waar houdt, gericht op wat je wilt creëren in je leven, op wat je naar je toe wilt halen? Het is de moeite waard dat te onderzoeken. Dit inzicht kan zaken aan het licht brengen die belemmerend werken en je creatie op die manier tegenhouden. Stel je voor dat je op zoek bent naar een andere baan. En je bent ervan overtuigd dat een goede baan vereist dat je een goede opleiding hebt (want al je broers hebben universitaire opleidingen), dan geef je veel van je creatiekracht weg. Als je dit inziet, dan is het goed om te accepteren dat je dit kennelijk gelooft. Datgene waar je van overtuigd bent, is immers niet absoluut waar! Vervolgens laat je de belemmerende gedachtegang los en je kiest een nieuwe, meer stimulerende overtuiging (zoals: goede banen gaan naar mensen die ervoor geschikt zijn). Je kunt eens een lijstje maken wat je allemaal meeneemt in een baan. Hecht je daar steeds meer waarde aan en geloof jij dat je een waardevolle werknemer bent voor een organisatie, dan neemt je kans op een nieuwe baan enorm toe! Het is dus heel zinvol om je eigen bouwwerk van overtuigingen te onderzoeken, te evalueren en te updaten. De kracht zit in overtuigingen die je creatieproces ondersteunen!

IV De betekenis van de Kracht van je Zelfbeeld

Het beeld dat je van jezelf hebt, vormt een belangrijk deel van je uitstraling. Als je jezelf op een positieve manier ervaart, geeft dit veel kracht. Je staat dan steviger in je leven en mensen zullen je eerder met respect behandelen. Dit aspect van je creëerkracht is belangrijk om aandacht aan te besteden. Je kunt de manier waarop je jezelf ziet verbeteren door positievere gedachten over jezelf te hebben. Geef je kritische stemmetje minder aandacht. Kijk mild naar je zelf en je verleden in plaats van kritisch. Geef jezelf eens wat vaker een complimentje. Praat in positieve 'succestaal' over jezelf, je leven, het land waarin je woont. Bedenk dat wat aandacht krijgt, groeit. Door je aandacht te richten op positieve elementen, zul je deze vaker ervaren in je leven. Mensen zullen je anders benaderen en je zult kansen zien waar je ze eerst niet zag. Stel jezelf (kleine) doelen en zorg dat ze haalbaar zijn, en dat je ze haalt! Dit maakt dat je tevreden bent over jezelf en wat je doet. Kortom, werk aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Geef hier prioriteit aan. De kaarten geven je tips en adviezen hoe je een beter zelfbeeld kunt bereiken. Je scheppingskracht zal significant toenemen als je een goed gevoel hebt over wie je bent, wat je doet en hoe je in je leven staat.

V De betekenis van de Kracht van Creativiteit en Fantasie

Als kind gebruikte je heel vaak je fantasie. Naarmate je opgroeide, leerde je steeds meer te denken en te doen volgens de richtlijnen van ouders en opvoeders. De Kracht van Creativiteit en Fantasie nodigt je uit de kanalen van je creativiteit weer helemaal open te zetten en fantasieën te beschouwen als doorkijkjes naar een mogelijke toekomst. Ga je ervan uit dat 'alles mogelijk is', dan zul je veel meer kansen en mogelijkheden tot oplossingen en innovatie zien. Het helpt je om dingen anders te zien, je te realiseren dat veel feiten niet meer zijn dan meningen. Als je de grenzen van wat jij als mogelijk beschouwt wat oprekt, openen nieuwe wegen naar nieuwe creaties zich. Vind oplossingen en adviezen in ongebruikelijke gebieden als sprookjes, beroemde mensen, hemelse en aardse helpers. Word een beelddenker - bedenk dat een beeld meer zegt dan 1000 woorden - en gebruik symbolen en creatieve werkvormen als tekenen, collages maken en boetseren. Leer creatief te denken op andere manieren dan je gewend bent en laat je verrassen door het resultaat!

VI De betekenis van de Kracht van Tegenslag

Het creatieproces gaat vaak gepaard met ups en downs. Soms zit het mee in het leven en soms tegen. De Kracht van Tegenslag zit in de manier waarop je omgaat met tegenslag. Als het tegen zit is het raadzaam om even pas op de plaats te maken en de positie van de observator in te nemen. Je bent dan uit de energie van de tegenslag gestapt. Vanuit neutraal gebied kun je vervolgens bepalen of er iets te leren valt. Kijk je zonder oordeel naar wat er gebeurt, dan kun je meer te weten komen over je eigen aandeel in wat er mis gaat. Wellicht is het goed om een andere koers te volgen. Het kan ook zijn dat je een belemmerende overtuiging hanteert die aan verandering toe is. Misschien is het aan de orde om iets te doen, of te laten. Misschien moet je je krachten en vaardigheden bundelen en bewust inzetten. Tegenslag kan ook een teken zijn dat het verstandiger is om een andere creatie te kiezen. Het kan zijn dat het niet de juiste tijd is voor je huidige creatie. En als je het echt niet meer weet, kan het goed zijn om hulp te vragen aan een aardse professional of een hogere macht. De benodigde actie in dat geval is overgave. Voor alles geldt: raadpleeg je innerlijke wijsheid en vertrouw op je intuïtie. Tegenslag is niet meer dan een tussenstop naar succes.

VII De betekenis van de Kracht van Actie

Manifesteren heet ook wel de moeiteloze weg. Als je bezig bent met het CreatieSpel mag je op veel dingen vertrouwen. Toch is het soms ook nodig om actie te ondernemen. De vorm van deze actie kan heel verschillend zijn. Soms is het nodig om concreet een deadline te stellen. Ook het stoppen met belemmerende gewoontes kan een stap zijn die je dichter bij je doel brengt. Contact maken met je innerlijke wijsheid en intuïtie kan je ineens een stuk verder helpen. Kortom, de soort actie kan per moment verschillen. De Kracht van Actie is dan ook dat je bepaalt welke actiestap nu aan de orde is en dat je deze stap ook neemt. In sommige gevallen is plannen en het stellen van tijdslimieten verstandig, in andere gevallen is er innerlijk werk te doen. Als je het helemaal niet meer weet, kun je het altijd nog overgeven aan een hogere macht. Ook dat is een vorm van krachtige actie.